Tisková zpráva Handball club Zlín, z.s. ze dne 20.01.2023.

S potěšením oficiálně oznamujeme vznik Házenkářské akademie ve Zlínském kraji (dále jen HAZK). Díky zásadní podpoře Zlínského kraje a schválení společného projektu nově vzniká dívčí složka pod záštitou Handball club Zlín a chlapecká složka pod záštitou HC Zubří.

Pojďme společně nahlédnout pod pokličku projektu pro dívčí složku. 
Hlavním cílem vytvoření akademie je zkvalitnění tréninkového procesu v dorosteneckém věku. Jako zásadní úkol jsme si stanovili přechod z kategorie žaček do dorostenek. Toto období je značně složité na skloubení házené a přechodu na SŠ. Proto se budeme snažit co nejlépe připravovat věkově starší žačky tak, aby pro děvčata byl přechod co nejplynulejší. V tréninkových centrech dochází k velkému nárůstu tréninkových jednotek a našim úkolem bude děvčata připravit co nejlépe. Chceme tak vytvořit kvalitní prostředí pro další hráčský rozvoj a děvčata postupně seznamovat s nastavenou koncepcí tréninkových center talentované mládeže ČSH.

Zkvalitnění materiálních a odborných podmínek přípravy i přidání dalších tréninkových jednotek do pracovního týdne bude nabízet možnost se kdykoliv po ohlášení na trénink akademie přidat a to jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách. Hlavní prostor na práci budeme mít v pravidelných kempech, na něž budou hráčky nominovány. V plánu máme i zahraniční zápasovou konfrontaci, kde budeme mít možnost porovnání výkonnosti. Jeden z prvních kempů akademie chystáme již v polovině února 2023.

Novinky akademie

1. Specializované tréninky brankářů
Při každém kempu HAZK budou mít brankářky vyhrazený prostor pro individuální rozvoj s trenérem – specialistou. Mgr. Jiří Mika i z pozice krajského trenéra Zlínského krajského svazu házené (ZKSH) bude na tuto činnost dohlížet a my máme velkou radost z jeho zapojením do akademie. Díky jeho bohatým klubovým i reprezentačním zkušenostem budou děvčata směřovat správným směrem dle koncepce ČSH.

2. Úvody kondičního tréninku
Díky materiálním a odborným možnostem akademie budeme mít k dispozici kondičního trenéra, který dostane vyčleněn prostor v tréninku k všeobecné přípravě pohybového aparátu hráček. Jeho činnost bude zásadně propojena s kondiční přípravou nynějších center TCM/RKC ČSH. V průběhu kempů bude se jednat o práci především s vlastním tělem. Na pravidelných dopoledních trénincích se bude pracovat koncepčně dle dlouhodobého plánu kondičních specialistů z ČSH. Propojení máme připraveno i s fyzioterapeutem, který bude taktéž součástí realizačního týmu akademie.

3. Práce s videotechnikou
Moderním technologie se čím dál více propojují s kvalitním tréninkem. Máme možnost hráčkám prezentovat v animačním programu cvičení, která budeme následně na palubovce provádět. Také plánujeme využívat tzv. videozáznam se zpožděním, který umí trenérům a děvčatům při cvičení na rozhodovací činnosti poskytnout cennou okamžitou zpětnou vazbu. K dispozici na tréninkové ploše budou mít účastníci kempů i speciální tablet, na němž jsou hráčkám vizualizovány jejich individuální chyby. Technologie budeme využívat dle situací a náročnosti cvičení.

4.Propojení s koncepcí reprezentace

HAZK je úzce propojená s koncepcí reprezentačních družstev či tréninkových center ČSH. Tím, že je dívčí složka akademie pod záštitou zlínského klubu, získáváme možnost ji velmi úzce propojit s centrem RKC ve Zlíně. Hlavním trenérem akademie bude trenér RKC a asistent trenérky dorosteneckých reprezentantek ČR Marek Kolář. Do kempů bude zapojen Mgr. Jiří Mika jako krajský trenér ZKSH a specialista na brankářský post. Dalšími asistentkami budou bývalé dlouholeté reprezentační hráčky s bohatými zkušenostmi ze zahraničních klubů Mgr. Kristýna Mika a JUDr. Helena Jurka, LL.M. Garantem akademie bude pro ženskou složku HAZK Dušan Poloz (šéftrenér TCM/RKC).

Na závěr chceme poděkovat Zlínskému kraji za podporu, díky které mohla HAZK vzniknout.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První kemp dívčí složky Házenkářské akademie Zlínského kraje se konal 16.02.2023 v Luhačovicích.
 
Hlavní trenér nově vzniklé Házenkářské akademie Zlínského kraje (HAZK) Marek Kolář (Handbal club Zlín) pozval do úvodního kempu třicet šest hráček věkového rozpětí 14-15 let. Z důvodu probíhajících jarních prázdnin ve Zlínském kraji se nemohly zúčastnit všechny nominované, proto byly osloveny další talentované hráčky. 


 
Mominace byla provedena na základě dosavadní výkonnosti hráček, účasti ve Výběru Zlínského krajského svazu házené a taky podle hodnocení krajského trenéra a klubových trenérů.
Trenérský tým pro tuto úvodní dvojitou tréninkovou jednotku byl složen z Marka Koláře (šéftrenér HAZK, asistent trenéra reprezentace kadetek ČR), Dušana Poloze (šéfrenér Tréninkových center mládeže ČSH a trenér reprezentačního družstva juniorek ČR), Mgr. Jiřího Miky (Krajský trenér ZKSH, dvacetileté zkušenosti u reprezentačních týmů ČR, specialista pro činnost brankářů, Pavla Poznarová (dva tituly vítěze ligy /ČR a Francie/, dlouholetá opora juniorské i seniorské reprezentace žen ČR, zahraniční angažmá /Francie, Řecko/, po dvojnásobné mateřské dovolené nyní opět hráčka interligového družstva žen Handball club Zlín), Mgr.et Bc.Iva Závišková (aktivní hráčka DHC Zora Olomouc, asistentka krajského trenéra u Výběru ZKSH starší žákyň r.2008) a Robina Palána (kondiční trenér, masér, zdravotní dozor).


V krásném prostředí Sportovního centra Radostova v Luhačovicích hráčky čekala v první tréninkové jednotce (09:00-11:00 h.) V úvodní části děvčata absolvovala mikroblok s atletickou průpravou. Následovala pohybová hra a rozházení hráček. Hlavní náplní byly na jedné straně náběhy do prostoru a na druhé straně techniky uvolnění 1 na1. Po kvalitním obědě a krátkém odpočinku byla druhá tréninková fáze (13:00-15:00 h.) zaměřena na situace 3 na 2 a zakončení po náběhu do prostoru. V poslední části bylo odehráno modelové utkání 4x5 minut.
Hlavním cílem kempu bylo poznat děvčata a seznámit je se cvičením a našimi nároky. Další dílčí cíle byly ve zdokonalování individuálních činností.
Děvčata pracovala na plný výkon a i přes velmi náročný program si tréninkový kemp HAZK velmi pochvalovala,
 
 

Monika Masaříková (vlevo, brankářka, TJ Lesana Zubří, účastnice LODM 2022) a Tereza Piskořová (vpravo, spojka, TJ Lesana Zubří, účastnice LODM 2022 a členka Výběru ZKSH 2022-2023) odpověděly na pár otázek krajského manažera ZKSH:
- jak se Vám v kempu líbí? Monika: "Jsem ráda, že jsem byla pozvána, protože jsem si mohla zatrénovat pod dohledem velmi zkušených trenérů, hlavně pana J. Miky". Tereza: "Taky jsem ráda a docela mě překvapilo, že jsem byla pozvaná", skromně poznamenala.
- může Vám takovýto kemp v něčem pomoct? Tereza: "Určitě ano. Chci se letos co nejlépe uplatnit na červnovém turnaji Výběrů krajských svazů ČR a v tomto kempu HAZK je obrovská konkurence, která mi doufám pomůže se zlepšovat." Monika:"Taky věřím, že se zlepším na klubové úrovni a opravdu jsem ráda, že se akademie mohu účastnit.
"Přestože je to tady pěkná dřina usmíváme se, protože to má smysl", potvrdily obě hráčky.

Další přípravný kemp je naplánován na 01.05.2023 do a pozvané hráčky se nominaci dozví opět měsíc před konáním akce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat celému realizačnímu týmu za odvedenou práci a poděkování Zlínskému kraji za podporu.


KP230216