POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU HANDBALL CLUBU ZLÍN
           POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
 
V souladu se Stanovami spolku Handball club Zlín, z.s.
 
                                s v o l á v á
 
       Výbor klubu jednání řádné Valné hromady
 
 
 
Místo jednání:                     Sportovní hala DATART, klubovna
 
 
Datum a čas jednání:       úterý 11.6.2024 v 17:00 hodin
 
 
 
 
Program jednání:
 
1.    Prezence
2.    Zahájení
3.    Projednání a schválení Zprávy výboru spolku o činnosti za rok 2023
4.    Projednání a schválení Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2023
5.    Projednání a schválení Zprávy kontrolní komise za rok 2023
6.    Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2024/2025
7.    Diskuse
8.    Závěr
 
K bodům č. 3. až 6. budou členům spolku k dispozici podklady 10 dnů před jednáním valné hromady na sekretariátu klubu.
 
Účast a hlasování na VH upravují platné Stanovy spolku Handball club Zlín, z.s.
 
 
 
Ve Zlíně 8.5.2024
 
 
 
za Výbor HC Zlín
 
                                                                                                          Radim Šimek
                                                                                                          předseda výboru