POZVÁNKA na VALNOU HROMADU
 

 V souladu se Stanovami spolku Handball club Zlín, z.s.

                      s v o l á v á  Výbor klubu

                   jednání řádné valné hromady

 

 

Místo jednání:

Sportovní hala DATART, klubovna
Datum a čas jednání: 6.6.2023 v 18:00 hod.
 

Program jednání:

1. Prezence
2. Zahájení
3. Projednání a schválení Zprávy výboru spolku o činnosti za rok 2022
4. Projednání a schválení Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2022
5. Projednání a schválení Zprávy kontrolní komise za rok 2022
6. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2023/2024
7. Volba členů orgánů spolku (převolení kooptovaných členů)
8. Návrh na změnu Stanov
9. Diskuse
10. Závěr

K bodům č. 3. až 6. budou členům spolku podklady k dispozici 10 dnů před jednáním valné hromady u sekretáře klubu.
Účast a hlasování na valné hromadě upravují platné Stanovy spolku Handball club Zlín, z.s.


Ve Zlíně 5.5.2023

za Výbor HC Zlín
  Radim Šimek
     předseda