Házenkářská akademie Zlínského kraje

Tisková zpráva Handball club Zlín, z.s. ze dne 20.01.2023.

S potěšením oficiálně oznamujeme vznik Házenkářské akademie ve Zlínském kraji (dále jen HAZK). Díky zásadní podpoře Zlínského kraje a schválení společného projektu nově vzniká dívčí složka pod záštitou Handball club Zlín a chlapecká složka pod záštitou HC Zubří.

Pojďme společně nahlédnout pod pokličku projektu pro dívčí složku. 
Hlavním cílem vytvoření akademie je zkvalitnění tréninkového procesu v dorosteneckém věku. Jako zásadní úkol jsme si stanovili přechod z kategorie žaček do dorostenek. Toto období je značně složité na skloubení házené a přechodu na SŠ. Proto se budeme snažit co nejlépe připravovat věkově starší žačky tak, aby pro děvčata byl přechod co nejplynulejší. V tréninkových centrech dochází k velkému nárůstu tréninkových jednotek a našim úkolem bude děvčata připravit co nejlépe. Chceme tak vytvořit kvalitní prostředí pro další hráčský rozvoj a děvčata postupně seznamovat s nastavenou koncepcí tréninkových center talentované mládeže ČSH.

Zkvalitnění materiálních a odborných podmínek přípravy i přidání dalších tréninkových jednotek do pracovního týdne bude nabízet možnost se kdykoliv po ohlášení na trénink akademie přidat a to jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách. Hlavní prostor na práci budeme mít v pravidelných kempech, na něž budou hráčky nominovány. V plánu máme i zahraniční zápasovou konfrontaci, kde budeme mít možnost porovnání výkonnosti. Jeden z prvních kempů akademie chystáme již v polovině února 2023.

Novinky akademie

1. Specializované tréninky brankářů
Při každém kempu HAZK budou mít brankářky vyhrazený prostor pro individuální rozvoj s trenérem – specialistou. Mgr. Jiří Mika i z pozice krajského trenéra Zlínského krajského svazu házené (ZKSH) bude na tuto činnost dohlížet a my máme velkou radost z jeho zapojením do akademie. Díky jeho bohatým klubovým i reprezentačním zkušenostem budou děvčata směřovat správným směrem dle koncepce ČSH.

2. Úvody kondičního tréninku
Díky materiálním a odborným možnostem akademie budeme mít k dispozici kondičního trenéra, který dostane vyčleněn prostor v tréninku k všeobecné přípravě pohybového aparátu hráček. Jeho činnost bude zásadně propojena s kondiční přípravou nynějších center TCM/RKC ČSH. V průběhu kempů bude se jednat o práci především s vlastním tělem. Na pravidelných dopoledních trénincích se bude pracovat koncepčně dle dlouhodobého plánu kondičních specialistů z ČSH. Propojení máme připraveno i s fyzioterapeutem, který bude taktéž součástí realizačního týmu akademie.

3. Práce s videotechnikou
Moderním technologie se čím dál více propojují s kvalitním tréninkem. Máme možnost hráčkám prezentovat v animačním programu cvičení, která budeme následně na palubovce provádět. Také plánujeme využívat tzv. videozáznam se zpožděním, který umí trenérům a děvčatům při cvičení na rozhodovací činnosti poskytnout cennou okamžitou zpětnou vazbu. K dispozici na tréninkové ploše budou mít účastníci kempů i speciální tablet, na němž jsou hráčkám vizualizovány jejich individuální chyby. Technologie budeme využívat dle situací a náročnosti cvičení.
 

4.Propojení s koncepcí reprezentace
HAZK je úzce propojená s koncepcí reprezentačních družstev či tréninkových center ČSH. Tím, že je dívčí složka akademie pod záštitou zlínského klubu, získáváme možnost ji velmi úzce propojit s centrem RKC ve Zlíně. Hlavním trenérem akademie bude trenér RKC a asistent trenérky dorosteneckých reprezentantek ČR Marek Kolář. Do kempů bude zapojen Mgr. Jiří Mika jako krajský trenér ZKSH a specialista na brankářský post. Dalšími asistentkami budou bývalé dlouholeté reprezentační hráčky s bohatými zkušenostmi ze zahraničních klubů Mgr. Kristýna Mika a JUDr. Helena Jurka, LL.M. Garantem akademie bude pro ženskou složku HAZK Dušan Poloz (šéftrenér TCM/RKC).
Na závěr chceme poděkovat Zlínskému kraji za podporu, díky které mohla HAZK vzniknout.