NABÍDKA NA PRÁZDNINOVÉ VYŽITÍ DĚTÍ

 

HANDBALL KLUB ZLÍN POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR


Zlínský házenkářský klub pořádá i letos pro děti se zájmem o sport a pohybové aktivity PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MÍČOVÝCH HER ve dnech 18. až 22.7.2022.
Celodenní program a odborný dozor zajišťují trenéři Handball clubu Zlín.
Náplň každého dne bude v dětech rozvíjet jejich přirozenou pohybovou koordinaci, nepůjde o speciální házenkářský trénink, děti se seznámí s různými druhy míčových her.

Program bude operativně organizován a upravován podle počasí - ve sportovní hale Datart ve Zlíně, na venkovním hřišti Sportovního gymnazia TGM ve Zlíně, případně v přírodních prostorách v okolí Zlína.

Tábor je určen pro děti ročníků narození 2008 až 2012.

V ceně 3.500,- Kč je zahrnut každodenní oběd a pitný režim.

Sraz dětí je v pondělí 18. července na sportovní hale Datart ve Zlíně v 7,30 hodin.
Orientační časový rozvrh každého dalšího dne je od 7,30 hodin do 16,00 hodin a vedoucím tábora bude rodičům na každý další den upřesňován při odpoledním předávání dětí.

Odpovědný vedoucí tábora: Mgr. Milan BUDAY, tel.774 659 180
Bližší informace o organizaci a platbě poplatku: Eva MINÁRČIKOVÁ, tel. 777 734 886
 

NA SETKÁNÍ S VAŠIMI DĚTMI SE TĚŠÍ HANDBALL CLUB ZLÍN, z.s.