VALNÁ HROMADA HANDBALL CLUBU ZLÍN, z.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 
        V souladu se Stanovami spolku Handball club Zlín, z.s. 
                                        s v o l á v á
                 Výbor klubu jednání Řádné valné hromady.

 
 
Místo jednání: Sportovní hala DATART, klubovna
 
Datum a čas jednání:             13.6.2022 v 17:00 hod.
 
 
 
 
  Program jednání:
 
  1. Prezence
  2. Zahájení
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Projednání a schválení Zprávy výboru spolku o činnosti za rok 2021
  5. Projednání a schválení Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2021
  6. Projednání a schválení Zprávy kontrolní komise za rok 2021
  7. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2022/2023
  8. Diskuse
  9. Závěr
 
 
 
K bodům č. 4. až 7. budou členům spolku podklady k dispozici 10 dnů před jednáním valné hromady u sekretáře klubu.
 
Účast a hlasování na valné hromadě upravují platné Stanovy spolku Handball club Zlín, z.s.
 
 
Ve Zlíně 10.5. 2022
 
 
 
za Výbor HC Zlín
 
 
                                                                                                                        Martin Pospíšil
                                                                                                                      předseda výboru