Konference mládeže ČSH ve Zlíně

Ve dnech 08.-09.01.2022 proběhla Konference mládeže ČSH ve Zlíně.

Po roce 2021, kdy nebylo možno tuto akci z důvodu ochranných opatření v rámci celosvětové pandemie SARS-CoV-2 uskutečnit, se konal vzdělávací seminář pro trenéry dětí a mládeže s názvem Konference mládeže.
Pořadatelem byl Český svaz házené, spolupořadatelem pak Zlínský krajský svaz házené (ZKSH).
Do Sportovní haly Datart ve  Zlíně se sjelo 200 (!) přihlášených účastníků. O obrovském zájmu svědčí fakt, že balíčky A (80), B (60) i C (60) byly vyprodány během jediného odpoledne a na celou řadu zájemců se ani při takto neobvykle vysoké kapacitě bohužel nedostalo. Přihlášení bylo možné, jako vždy, pouze přes IS H-net.
Celá akce byla pod přísným dohledem příslušných orgánů a pořadatelé se svojí role zhostili velmi dobře, včetně kontroly dodržování protiepidemiologických opatření, za což patří poděkování i účastnikům, jejich disciplinovanosti a zodpovědnému chování.
V roli přednášejících lektorů se představili: Mgr. Jan Petružela, Dr. Zoltán Marczinka (Maďarský svaz házené, lektor EHF), PaedDr. Martin Tůma, Ph.D. a překladatel z angličtiny Mgr. Petr Šulc.
Za ČSH v roli pořadatelů: PaedDr.Martin Tůma, Ph.D., Petr Rams DiS., Lenka Víšková, jako hosté nebo přímo účastníci pak Mgr. Ondřej Zdráhala, Mgr. Jan Bělka, Ph.D. a Mgr. Radek Flajsar, včetně předsedy Rady ČSH pana Jaroslava Kupra.
Za ZKSH pak krajský trenér Miroslav Bartoň, krajský manažer a člen EXEkutivy ZKSH Karel Popelka.

Zvláštní poděkování patří členům Handball club Zlín, z.s. a jeho hráčkám, hráčům, trenérkám, trenérům, kteří se na akci pracovně podíleli:
- prezence účastníků (sobota ráno a po obědě, neděle ráno): Petr Novák, Pavel Krajča, Adam Tvrdoň a Jiří Konečný (TJ Holešov)
- technická podpora: Ivo Vávra - trenér družstva žen, Kamil Neubauer, Pavel Krajča
- figuranti v sobotu dopoledne: družstvo starších žáků s trenérem Pavlem Krajčou
- figurantky v sobotu odpoledne, večer a po celou neděli: družstvo starších žaček A a B s trenérkami Zuzanou Juríkovou a Hanou Kolářovou.
Speciální poděkování patří firmě Nuvys Nutrition, která dodala pro figuranty akce kvalitní pitný režim.

Český svaz házené vyslovil všem vyjmenovaným i klubu poděkování za pomoc při organizaci této velké akce.

Dr. Z. Marczinka, lektor EHF a uznávaná osobnost ve světě házené (IHF), poslal uznání práce trenérům a trenérkám mládeže ve Zlíně: "I have to praise the demonstration teams – for the local U13-15 girls team particularly – for their enthusiasm and willingness to learn. It was my pleasure to work with them."

Závěrem si dovolím konstatovat, že se nám všem společně podařilo kvalitně zorganizovat velmi dobrou akci ve prospěch současnosti i budoucnosti házené a také v pozitivním duchu prezentovat Handball club Zlín.
Děkuji všem, kteří na tom měli podíl.
KP
foto: Na úplný závěr akce lektor M. Tůma děkuje všem hráčkám za jejich poctivý přístup.