Rozhodnutí Disciplinární komise WHIL

Výsledek a rozhodnutí disciplinární komise, která proběhla 20.10.2016...

Vyjádření klubu:
Handbal club Zlín a trenér Peter Sabadka dnes již obdrželi rozhodnutí Disciplinární komise WHIL, která od 17.10.2016 projednávala provinění trenéra Sabadky vyhodnocené v utkání Zlín x Olomouc jako nesportovní chování (utkání W038, 15.10.2016). V souladu s Disciplinárním předpisem WHIL čl. 10 rozhodla Disciplinární komise udělit trenérovi pokutu ve výši 1.500,- Kč bez zastavení výkonu funkce. Klub i trenér se vzdali práva odvolání. Tímto klub považuje celou záležitost za ukončenou.