školení trenérů licence C

Zlínský krajský svaz házené (ZKSH) pořádá školení nových trenérů licence C

EXEkutiva ZKSH aktuálně připravila školení nových trenérů licence C. Bude se konat střídavě ve Zlíně a v Zubří:
  1. část: 04.-06.06.2021 Zubří
  2. část: 18.-20.06.2021 Zlín
  3. závěrečné zkoušky: ve 25.týdnu, po dohodě s účastníky
  • účastnický poplatek: 500,- Kč/osobu
  • přednost mají uchazeči ze ZKSH, ale v systému H-net 2.0 toto nelze zaručit.
Prosím POZOR - zájemci se musí přihlásit přímo v IS H-net 2.0 (is.handball.cz)
Následně mu bude vygenerován poplatek, který následně uhradí.

Nezapomeňme - jednou ze základních povinností člena v jakémkoliv spolku, tedy i v ČSH, je úhrada členského příspěvku. Na rok 2021 je stanoven ve výši 350,- Kč (= cca 30,- Kč/měsíčně).
Člen, který nemá uhrazen čl. příspěvek do ČSH na rok 2021 tuto vzdělávací po přihlášení neuvidí = nebude se tedy moct ani přihlásit.
S přáním „Buďme zdrávi“
--
Karel Popelka