p.f. 2021

pour féliciter 2021

Přejeme všem hráčkám, hráčům, trenérkám, trenérům, vedoucím družstev, časoměřičům, zapisovatelům, zdravotníkům, všem dalším našim spolupracovníkům, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, ale také všem partnerům klubu a našim příznivcům co nejlepší rok 2021.