DOPLNĚNO - darování krve se zlínskou házenou

Okamžitě po uvolnění ochranných opatření vyrážíme do boje na pomoc zdravotnictví.

Doplnění:
V pondělí ráno jsme se na TO KNTB, a. s. Zlín sešli v sestavě:
Dabrowski Richard
Klhůfek Jiří
Kolář Marek
Kolářová Michaela
Minárčiková Eva
Novák Petr
Popelka Karel
Pospíšil Martin
Ševčíková Karolína
Štekl Petr
Paní primářka TO MUDr. Jana Pelková i personál TO všem moc děkují, zejména prvodárcům, že našli odvahu. Poděkování patří i těm, kteří se dostavili, ale krev dnes darovat nemohli.
Fotogalerii najdete zde: https://devadesatdevitky.rajce.idnes.cz/daruj_krev_se_zlinskou_hazenou_01.06.2020/

Mezi naše "klubové dárce" patří i Neubauer Kamil a Zaoral Jan, kteří krev darovali samostatně a protože neuplynuly ještě alespoň tři měsíce, nemohli se připojit.

Tuto akci určitě zopakujeme, protože darováním krve darujeme život ...
KP


Vážení členové klubu,
hráčky, hráči, trenéři, vedoucí družstev i všichni ostatní.
Dovolte, abychom Vás pozvali k mimořádné akci - dobrovolnému dárcovství krve se zlínskou házenou.
Společné darování se bude konat v pondělí 1. června 2020, sraz do 07:00 h. na transfúzní stanici ve Zlíně.
Prosím informujte svoje "klubové okolí". Můžete s sebou vzít kamarády, známé, rodinné příslušníky, atd.
Pro zdárnou organizaci celé akce prosím o potvrzení účasti na e-mail adresu handball.club.zlin@seznam.cz
Kdo se rozhodne darovat poprvé, rozhodně se nemá čeho bát, jen s sebou musí přinést svoji zdravotní dokumentaci.
Pojďme sobě i ostatním dokázat, že umíme účinně pomoct, že jsme sportovci, kteří nemyslí jen na sebe.
 

 

Daruj krev se zlínskou házenou

 

Ihned po odeznění tzv. koronakrize vyrážíme do boje na pomoc zlínskému zdravotnictví!

 

V pondělí 1. června 2020 se hráčky, hráči a další členové Handball club Zlín, z.s. zúčastní dobrovolného a bezplatného darování krve v Hematologicko-transfúzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně.

 

Vítáni jsou i prvodárci (zdravotní dokumentaci s sebou). Přidat se mohou rodinní příslušníci, kamarádi, známí a další příznivci zlínské házené, včetně partnerů klubu.

 

Svoji účast potvrďte na e-mail adrese: handball.club.zlin@seznam.cz

 

Pojďme společně dokázat, že i stoletý sportovní klub má mladou krev, kterou dokáže darovat těm, kteří ji potřebují.

 

Zdraví je nade vše ostatní.