oznámení o změnách

Oznámení Výboru spolku o změnách

Handball club Zlín, z.s. oznamuje, že v souladu s platnými Stanovami spolku dnem 30.04.2020 došlo ke změně složení Výboru klubu, který nyní tvoří:

- Buday Milan, Mgr.
- Foukal Milan
- Kolář Marek
- Pospíšil Martin
- Šimek Radim.

Nově zvoleným předsedou Výboru spolku a tedy i jeho statutárním zástupcem je od stejného data pan Martin Pospíšil.