Otevřený dopis prezidentovi ČSH

Znění otevřeného dopisu předsedovi ČSH panu Chvalnému k situaci ohledně ženské složky ČSH.

Vážený pane prezidente,
 
obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci stavu systému talentované mládeže u dívčí složky. Dosavadní pokusy o komunikaci s panem Adámkem (který místo Vás  reagoval na naši prvotní žádost o poskytnutí Koncepce talentované mládeže ČSH), nikam nevedly a přerostly až v arogantní odmítání jakékoliv komunikace či svolání jednání zainteresovaných klubů, které mají dívčí dorostenecká družstva.
Proto pokládáme otázky a čekáme na ně od Vás konkrétní odpovědi v krátké době nejlépe na úrovni setkání dotčených klubů:
 
1)      Do dnešního dne nám nebylo sděleno a není nám jasné, proč u chlapecké části nedochází k zásadním změnám systému práce, zatímco u dívčí složky (nastavené zrcadlově) vznikla potřeba tuto věc řešit tak zásadní změnou. To co opravdu nefungovalo a nefunguje u dívčí složky je na straně svazu -  chybějící koncepce pro dívčí složku, kterou do dnešního dne svaz nepřipravil, plán práce, jasné a požadované výstupy, metodiky, zodpovědná osoba svazu (která by za projekt odpovídala a intenzivně s kluby spolupracovala tak,  jak je tomu u chlapecké složky), zainteresovanost trenéra žen do systému, komunikace trenérů dorosteneckých družstev apod.
 
2)      Proč nemůžeme mít k dispozici stávající Koncepci talentované mládeže ČSH (. Tento dokument by měl být „biblí“ pro kluby, kteří vychovávají mladé hráčky, a ne utajeným materiálem.
 
3)      Do dnešního dne nám nebyla představena ani náznakově nová koncepce  - co to vlastně změní na systému práce v této oblasti, jaké to bude mít přínosy pro rozvoj dívčí házené a pro práci s talentovanými hráčkami včetně zainteresovanosti všech dotčených klubů na spolupráci – co z toho budou mít kluby mimo systém.
 
4)      Proč svaz nesvolá pracovní setkání klubů, které mají družstva dorostenek a nediskutuje s nimi. Proč zásadní změnu koncepce připravuje jediný člověk, a to separátně bez diskuze.  Pokud má dojít ke změně a není to změna  kosmetická, měla by vyjít z filozofie zainteresovanosti dotčených klubů – tím míníme všechny kluby s dorosteneckými družstvy.
 
5)      A jak bude svaz podporovat práci i dalších klubů, které nemají seniorské nejvyšší soutěže, přesto však jsou pro vrcholovou házenou nepostradatelné a bez nich naše kluby MOL nemohou fungovat.
 
6)      Proč je tak zásadně nevyvážená podpora dívčích a chlapeckých kategorií – vždyť reprezentace v těchto kategoriích  jsou logicky početně vyrovnané a nebude jich více. A současně i přes daleko horší stav v základnách dívčí složky tato dosahuje daleko výraznějších úspěchů. Proč se tedy nedaří vyrovnat podmínky pro děvčata i chlapce a tím i pro ženské kluby nebo jejich části.
 
Vážený pane prezidente, diskuze s kluby by měla být standardním mechanismem práce svazu. Pokud už chcete měnit systém, pak se ptejte a komunikujte s těmi, kterých se tato záležitost týká – to jsou především kluby.
 
Děkujeme za Vaši reakci
 
Handball Club Zlín, z.s.
DHK Baník Most