ochrana zdraví - rozhodnutí ZKSH

I našeho klubu se týká přerušení všech žákovských soutěží, které řídí ZKSH (Zlínský krajský svaz házené).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Opatření na ochranu zdraví - rozhodnutí o přerušení soutěží

Dne 10.03.2020 se sešla na svém 1.zasedání nově zvolená Exekutiva ZKSH, zápis bude zveřejněn na webu ZKSH.
Prioritně se zabývala současnou situací okolo šíření virové nákazy tzv. COVID-19. V souvislosti s tím vydává zprávu:

ZKSH a její komise (SK a KM) se seznámili s informacemi a rozhodnutími, známými a přijatými ke dnešnímu dni ze strany Vlády ČR, ČSH a zřizovatelů ZŠ, SŠ a VOŠE ve Zlínském kraji. Jako řídící soutěží vydává následující rozhodnutí:

VŠECHNY SOUTĚŽE, ŘÍZENÉ ZKSH,JSOU DNEM 10.3.2020 OD 18:00 HODIN PŘERUŠENY AŽ DO ODVOLÁNÍ!

Petr Novák předseda ZKSH
zdroj