Opatření na ochranu zdraví - informace

Handball club Zlín, z.s. nebere současný stav okolo virové nákazy na lehkou váhu

Vážení rodiče našich házenkářských nadějí,
dovolte mi, abychom se za mládežnické kategorie HC Zlín vyjádřili k aktuálnímu tématu koronavirus COVID-19.
Klub HC Zlín nebere situaci na lehkou váhu a při výkonu naší činnosti dodržujeme všechna preventivní hygienická opatření. Pečlivě monitorujeme aktuální vývoj, spolupracujeme s příslušnými institucemi, v současnosti nicméně nezvažujeme žádná omezení provozu mládeže.
V tomto odkazu naleznete informace o prevenci proti koronaviru vydané Českým olympijským výborem. Rád bych Vás požádal o jejich přečtení, stejně jako o dodržování uvedených preventivních opatření.
V případě návratu Vašeho dítěte z rizikové oblasti, apelujeme na Vaše uvážení, zda se dítě bude účastnit tréninkových jednotek, mistrovských zápasů či turnajů po dobu 14 dnů po vašem návratu.
Za vedení klubu
Mgr. Radek Sedláček
předseda Výboru klubu

Doplnění - aktualizace:
- zřizovatel základních a mateřských škol ve Zlíně (Statutární město Zlín) vydává toto opatření