Slovenské regionální centra !?!

Novou strategii a systém u slovenského házenkářského svazu odprezentovala na tiskové konferenci hned čtveřice členů a lidí konkrétně zapojených do této nové reorganizace.

V pondělí tak na besedě a prezentaci nového projektu byli přítomni víceprezident Ernö Kelecsényi, technický ředitel SZH a zároveň trenér národního týmu kadetek Heine Ernst Jensen, tak i oba trenéři seniorských reprezentací - Dušan Poloz (ženy) a Martin Lipták (muži).

Konkrétní popsání systému:

" (SZH Kelecsényi: Pozitívne pre našu stratégiu je, že nezačíname od nuly. Našiel som tu pevnú základňu pre naplnenie našich plánov, čo je veľmi dôležité. Od roku 2017 sa zavádza nová organizačná jednotka, ktorou budú Regionálne centrá hádzanej (RCH), ktoré budú pôsobiť v 5 - 8 mestách (záujem prejavilo 14 klubov). Ich úlohou bude vychovávať hráčov pre reprezentačné výbery. Jedným z ďalších vymenovaných cieľov je zvýšenie počtu registrovaných členov (najmä hráčov i hráčok) zo súčasných 6000 na 15 000, pričom v prvých rokoch je zameranie na masovosť, potom na udržateľnosť a následne na kvalitu. Okrem prilákania detí k hádzanej chcú klásť na SZH dôraz aj na trénerov, aby ich bol dostatok a v požadovanej kvalite, v pláne sú pravidelné školenia i finančné motivovanie. V súčasnosti spolupracuje zväz v projekte minihádzaná so 179 základnými školami, tento počet chce navýšiť na 300. Nová vízia nemá kopírovať dánsky, maďarský, český či iný systém, ale spoločnými silami chcú činovníci v slovenskej hádzanej vytvoriť vlastný.    

Foto: SITA
Na dosiahnutie cieľov sú potrebné finančné zdroje. "Už prebiehajú rokovania s potenciálnymi partnermi. Polovicu finančného krytia by mal zabezpečiť zväz, 30 percent pôjde z prostriedkov od VÚC a mesta, 15 percent od sponzorov a 5 percent z EÚ. Realizácia spomenutých projektov z našej stratégie si vyžiada 20- až 30-percentné zvýšenie pôvodného rozpočtu," poznamenal Kelecsényi, funkcionár so skúsenosťami zo špičkovej maďarskej hádzanej, podľa ktorého slov je jeden z najdôležitejších cieľov, aby bola seniorská hádzaná na medzinárodnej úrovni a vrátila sa k úspechom z minulosti.) "
http://www.slovakhandball.sk/article/57f25adc3e4dbebd3e2da3ae

Vyjádření Heine Ernst Jensena,  Dušana Poloze i  Martina Liptáka najdete zde:

http://www.slovakhandball.sk/article/57f25adc3e4dbebd3e2da3ae