valná hromada spolku

V úterý 18.06.2019 se bude konat řádná valná hromada Handball club Zlín, z.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HANBALL CLUBU ZLÍN

V souladu se Stanovami klubu Handbal club Zlín, z.s.

Výbor klubu

s v o l á v á

řádné jednání Valné hromady.


 

Místo jednání:

Sportovní hala EURONICS, klubovna

Datum jednání:

18.6.2019

Zahájení jednání:

18:00 hodin

Předpokládaná doba jednání: 1,5 hodiny

Program jednání:

  1. Projednání  a schválení Výroční zprávy za rok 2018 včetně výsledků hospodaření za rok 2018

  2. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2019, přehled čerpaných dotací z veřejných zdrojů

  3. Změny v legislativě ČSH

  4. Různé

Rozhodnutí valné hromady budou učiněny formou usnesení. Materiály k bodu jednání č. 1., a 2. budou členům klubu k dispozici týden před jednání valné hromady u sekretáře klubu a lze je na žádost člena v tomto termínu zaslat i emailovou poštou.

V souladu se Stanovami klubu se mohou jednání valné hromady účastnit členové klubu, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky (seznam členů je uložen u sekretáře klubu). U členů do 18 let jsou uhrazeny formou klubových příspěvků.

Jednání valné hromady není volební.

Za Výbor HC

Mgr. Radek Sedláček, předseda klubu