Konference ČSH zvolila do čela házenkářského svazu Jaroslava Chvalného

Delegáti 111 klubů z celé České republiky se sešli v sobotu 21. dubna k celostátní mimořádné Konferenci Českého svazu házené. Po rezignaci prezidenta Českého svazu házené Radka Bendla byla v lednu 2018 svolána na 21. dubna 2018 mimořádná volební konference, která zvolila do čela házenkářského svazu Jaroslava Chvalného.

„Podpora vyjádřená konferencí mě těší a zavazuje, budu se snažit ji nezklamat,“ řekl hned po oznámení výsledků nový prezident ČSH Jaroslav Chvalný a dále doplnil: „Práci zahájíme hned, není čas na oslavy. Musíme nejprve sledovat krátkodobé cíle, tedy řešit kauzy, které nastaly. Musíme se seznámit se všemi podklady, které potřebujeme pro další rozhodnutí, obeznámit se se smlouvami či personálními otázkami a přebrat informace od zainteresovaných osob. Po obeznámení se všemi skutečnostmi si vše vyhodnotíme a budeme vyvozovat důsledky. Nebudu slibovat padání hlav, byť sama Konference byla velmi radikální. Po obeznámení se se všemi aspekty aktuálního fungování Českého svazu házené budeme zvažovat, zda v některých otázkách budeme pokračovat nebo se vydáme jiným směrem.“

Delegáti oprávnění k volbě volili ze dvou kandidátů. Vedle Jaroslava Chvalného se o pozici prezidenta ČSH ucházel Michal Kebele. Jaroslav Chvalný ve volbě zvítězil s počtem 95 hlasů, Michal Kebele získal 15 hlasů. Hlasovalo 111 delegátů, jeden hlas byl neplatný. Staro-nový prezident Jaroslav Chvalný vedl Český svaz házené dvanáct let v období od roku 2001 do roku 2013. Je mu pětapadesát let a je vystudovaným ekonomem.

Delegáti rovněž volili osmičlennou Exekutivu. V této volbě uspěli kandidáti Libor Adámek (75 hlasů, 67%), Jan Bělka (59 hlasů, 53%), Pavel Bochnia (82 hlasů, 73%), Daniel Čurda (105 hlasů, 94%), Ilona Haplová (87 hlasů, 78%), Aleš Kolář (65 hlasů, 58%), Petr Novák (79 hlasů, 71%), Vojtěch Srba (76 hlasů, 68 %). Volilo 111 delegátů, všechny hlasy byly platné. Český svaz házené povedou tito nově zvolení clčleno exekutivy v následují čtyřech letech.
zdroj: http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=26809

P.S. Prezentace týmu na Konferenci - KLIK