valná hromada spolku

Ve čtvrtek 26.04.2018 se bude konat řádná valná hromada Handball club Zlín, z.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HANBALL CLUBU ZLÍN, z.s.

v  souladu se Stanovami Handball clubu Zlín, z.s.

Výbor klubu

s v o l á v á

řádné jednání Valné hromady klubu

Místo jednání:

Sportovní hala EURONICS - klubovna

Datum jednání:

26.4.2018 (čtvrtek)

Zahájení jednání:

20:15 hodin

Předpokládaná doba jednání: 1,5 hodiny

Program jednání:

  1. Projednání a schválení Zprávy o činnosti klubu za rok 2017 včetně výsledků hospodaření za rok 2017 a účetní závěrky za rok 2017

  2. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2018

  3. Změna Stanov Handball Clubu Zlín, z.s.

  4. Volba Výboru HC Zlín

  5. Volba Kontrolní komise

  6. Různé

Rozhodnutí valné hromady budou učiněny formou usnesení. Materiály k bodu jednání č. 1.,2. budou členům zaslány na základě jejich žádosti zaslané na e-mail: sobieska@ticzlin.cz. Zájem o kandidaturu do Výboru HC nebo do Kontrolní komise je možné zaslat na e-mail: RaSedl@email.cz.
 

V souladu s platnými stanovami klubu se mohou jednání valné hromady účastnit členové klubu, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky za minulá období. U členů do 18 let jsou uhrazeny formou klubových příspěvků. Úhradu členských příspěvků za rok 2018 u členů starších 18 let je nutné provést do 31.3.2018 do pokladny u sekretáře klubu p. Karla Popelky.

Jednání valné hromady je volební.

Za Výbor HC

Mgr. Radek Sedláček, předseda spolku