Pozvánka na Valnou hromadu Handball clubu Zlín

Výbor klubu svolává řádné jednání Valné hromady

V souladu se Stanovami klubu Handbal club Zlín, z.s.
Výbor klubu s v o l á v á  řádné jednání Valné hromady 

Místo jednání:

Sportovní hala EURONICS, klubovna

Datum jednání:            

25.10.2017

Zahájení jednání: 

17:30 hodin

Předpokládaná doba jednání:  1,5 hodiny
Program jednání:

  1. Projednání  a schválení Zprávy o činnosti klubu za rok 2016 včetně výsledků hospodaření za rok 2016

  2. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2017, přehled čerpaných dotací z veřejných zdrojů

  3. Informace ke společnosti NOVESTA SPORT spol. s r.o. a ke stavu jednání o návrhu na insolvenci u SK Zlín

  4. Projednání personálních změn v klubu, představení nového sekretáře klubu

  5. Změny v legislativě ČSH

  6. Různé

 
Rozhodnutí valné hromady budou učiněny formou usnesení. Materiály k bodu jednání č. 1.,a 2. budou členům klubu k dispozici týden před jednání valné hromady u sekretáře klubu a lze je na žádost člena v tomto termínu zaslat  i emailovou poštou.
 
V souladu se Stanovami klubu se mohou jednání valné hromady účastnit členové klubu, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky (seznam členů je uložen u sekretáře klubu). U členů do 18 let jsou uhrazeny formou klubových příspěvků.
 
Jednání valné hromady není volební.
 
 
Za Výbor HC
Mgr. Radek Sedláček, předseda klubu