Krajský svaz a RHC Zlín na téma Osobní obrana

Včera v neděli 11.9.2017 proběhl trenérský Workshop na osobní obranu ve zlínské sportovní hale.

Trenérského semináře se zúčastnilo až 30 lidí včetně přednášejících. Účast zástupců oddílů z kraje byla téměř 100 %, za což patří velké díky. Jmenovitě se zúčastnily kluby Sokol Luhačovice, TJ Holešov, TJ Napajedla, Jiskra Otrokovice, SHK Kunovice, HK Bystřice p. Hostýnem, TJ Sl. Slavia UH, HC Junior Zlín a HC Zlín. Poděkování klubům za vyslání svých zástupců. Akce byla organizována krajským svazem a RHC Zlín za podpory HC Junior Zlín, HC Zlín a TCM Zlín.


V první půl hodině se řešila změna pravidel v soutěžích mini a mladších žaček. Už v průběhu prezentování změn, které přednášel David Divoka se rozcvičovali naši nejmenší pod taktovkou zlínských mladších dorostenek. Velké poděkování tak Simči Hozové, Míši Daňkové, Kiki Sedláčkové a Janči Hvozdenské, které se vzorově o omladinu postaraly a zabavily je pohybovými hry. V první hodině probíhala tréninková jednotka Mini, kde byli jak holky tak i kluci. V počtu 18 dětí jsme tak videli několik pohybových cvičení pod vedením trenéra RHC Marka Koláře. V následující hodinovce proběhl další nácvik pohybových cvičení osobních obran v podobě mladších žákyní "A" pod vedením jejich trenéra Milana Budaye.

Velké poděkování všem za účast…


Foto: Jaroslav Pavlík

Úpravy pravidel krajských žákovských soutěží

Návrh KM ČSH pro soutěžní ročník 2017-18 úprav pravidel ve všech soutěžních utkáních žactva, odstupňované podle jednotlivých věkových kategorií upravené nově vzniklou komisi mládeže ZKSH.

A) Kategorie minižactva  
1. V utkáních se nepočítá a nezobrazuje skóre
2. Povinný systém osobní obrany po celém hřišti po celou hrací dobu
- osobní obrana znamená, že jednotliví hráči bránícího družstva brání v těsném kontaktu vždy každý jednoho hráče v poli útočícího družstva při jeho pohybu na hřišti; ZKSH – V okamžiku, kdy brankář bránícího družstva získá pod kontrolu míč, se musí útočící družstvo vrátit na vlastní obrannou polovinu hřiště a osobní obranu zahájit nejdříve od poloviny hřiště.
- brankář se nesmí zapojovat do útočné akce na polovině soupeře;
3. Zákaz používání lepidla

B) Kategorie mladšího žactva
1. Alespoň 1/3 hrací doby utkání obě družstva hrají povinně systém osobní obrany po celém hřišti a přitom hráči útočícího družstva mají povolen maximálně jednoúderový driblink.
- osobní obrana znamená, že jednotliví hráči bránícího družstva brání v těsném kontaktu vždy každý jednoho hráče v poli útočícího družstva při jeho pohybu na hřišti;; ZKSH – V okamžiku, kdy brankář bránícího družstva získá pod kontrolu míč, se musí útočící družstvo vrátit na vlastní obrannou polovinu hřiště a osobní obranu zahájit nejdříve od poloviny hřiště.
ZKSH stanovil v prvním poločase se brání prvních deset minut osobní obrana, tak jak je popsána výše a v druhém poločase se brání prvních deset minut systémem 3:3
- osobní obrana není povinná v situaci, kdy (typicky vlivem vyloučení) mají družstva na hřišti různý počet hráčů v poli;
- brankář se nesmí zapojovat do útočné akce na polovině soupeře;
- jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu; toto omezení platí i pro brankáře během hry;
- ZKSH doporučuje hrát po dobu osobní obrany (prvních deset minut prvního poločasu) zcela bez driblinku.
2. Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání
3. Zákaz používání lepidla

C) Kategorie staršího žactva
1. Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání